REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO

AMBER HAMMAM®

Sklep internetowy AMBER HAMMAM® (zwany dalej Sklepem) należy do firmy AMBER ORIENTAL Sp. z o.o., NIP 9571161623, zarejestrowanej pod adresem 80-241 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56/202 i reprezentowany jest przez Monikę Rymaszewską (zwanej dalej Sprzedawcą). Jego celem jest umożliwienie dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu.

DEFINICJE

Sklep internetowy (Sklep) – prowadzony przez AMBER ORIENTAL Sp. z o.o. serwis internetowy, dostępny pod adresem amberhammam.com, umożliwiający Klientom Sklepu składanie zamówień.

Zamówienie – wybrany zabieg/rytuał lub kwota przeznaczona na zabiegi w salonie AMBER HAMMAM®

Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie

Oferta – usługi umieszczane na stronach Sklepu internetowego www.amberhammam.com

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pomocą strony www.amberhammam.com

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie usługi oferowane w Sklepie są wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są detalicznymi cenami brutto (zawierają podatek VAT jeśli jest należny). Cena produktu podana w treści danej oferty Sklepu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.
 3. Przeglądając ofertę należy wybrać usługi poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”. Po wybraniu produktów następuje etap realizacji zamówienia, w tym celu należy kliknąć przycisk „FINALIZUJ ZAMÓWIENIE” a następnie wybrać jedną z 3 dostępnych opcji: zamówienia bez rejestracji konta, z rejestracją konta lub logując się na posiadane konto.
 4. Rejestracja konta daje możliwość podglądu w historię zamówień oraz brak konieczności wypełniania formularza z danymi przy następnym zamówieniu. W każdej chwili można zmienić swoje dane oraz ustawienia konta.
 5. Kolejnym etapem jest wybranie formy zapłaty.
 6. Złożenie oraz skompletowanie zamówienia jest potwierdzane wiadomością e-mail.
 7. Realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego dokonania płatności. Zamówienia zostanie automatycznie anulowanie w przypadku braku wpłaty w ciągu 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.
 8. Potrzebę wystawienia faktury VAT prosimy zgłosić obsłudze Sklepu, zaznaczając odpowiednie pole formularza podczas składania zamówienia.

WYSYŁKA

 1. Przygotowanie i wysyłka zamówienia odbywa się zwykle w ciągu 1 dnia.
 2. Zamówienia wysyłane są elektronicznie w formie zaproszeń.
 3. Istnieje możliwość wysłania zaproszenia pocztą tradycyjną na wyraźne życzenie Klienta po wysłaniu danych adresowych odbiorcy zaproszenia.
 4. Wysyłka zaproszenia jest bezpłatna.

PŁATNOŚĆ

 1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
 • Paynow
 • BLIK
 • karta kredytowa: Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

Dostępne formy płatności:

 • Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
 • tradycyjny przelew PLN:

mBank 25 1140 2004 0000 3802 8405 0829

 • tradycyjny przelew innej walucie

IBAN: PL25114020040000380284050829
BIC: BREXPLPWMBK

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie zakupu
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres AMBER ORIENTAL Sp. z o.o, 80-241 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56/202 lub e-mailem na adres recepcja@amberhammam.com
 3.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

REKLAMACJE ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres recepcja@amberhammam.com Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać na adres: AMBER ORIENTAL Sp. z o.o., 80-241 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56/202 lub e-mailem recepcja@amberhammam.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z działaniem Sklepu.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AMBER ORIENTAL Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr/.
Napisz do nasZadzwoń do nas